Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1507-ПВР/МИ/28.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1507-ПВР/МИ
София, 28.11.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Вършец, област Монтана, назначена с Решение № 246-ПВР/МИ от 14.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-816/28.11.2011 г. от Олга Кирилова Яничкова - председател на ОбС на БСП - община Вършец, и упълномощен представител на Коалиция за България за община Вършец за промени в ОИК - Вършец, област Монтана. Предлага се на мястото на Латинка Салтирова Симова - зам.-председател на ОИК - Вършец, да бъде преназначена Гергана Димитрова Ерменкова - досегашен член на комисията, а на нейно място да бъде назначен Любен Димитров Ставров. Към предложението са приложени: заявление от Латинка Салтирова Симова за освобождаването й като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Любен Димитров Ставров; пълномощно на Олга Кирилова Яничкова и заверено копие от решението за образуване на Коалиция за България.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Латинка Салтирова Симова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 2 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК в община Вършец, област Монтана, Гергана Димитрова Ерменкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Вършец, област Монтана, Любен Димитров Ставров, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.11.2011 в 20:41 часа

Всички решения