Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1516-ПВР/МИ/02.12.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1516-ПВР/МИ
София, 02.12.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-819/01.12.2011 г. от Тимур Ахмедов Халилов - пълномощник на ПП „Движение за права и свободи"за област София-град, за замяна на члена на комисията Севинч Даудова Караоглан с Айше Шерифова Мускова. Към писмото са приложени следните документи: заявление от Севинч Даудова Караогланза освобождаването й като член на ОИК - Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Айше Шерифова Мускова; пълномощно на Тимур Ахмедов Халилов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Столична община, област София-град, Севинч Даудова Караоглан, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 31 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, област София-град, Айше Шерифова Мускова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 02.12.2011 в 15:08 часа

Всички решения