Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1519-МИ/09.12.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1519-МИ
София, 09.12.2011

ОТНОСНО: утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Укази № 234, № 235, № 236, № 237, № 238 и № 239 от 24 ноември 2011 г. на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 96 от 6 декември 2011 г.) Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г. с номера, както следва:

от № 1 до № 11 включително, от № 13 до № 16 включително, от № 16а до № 20 включително, № 20а, № 21, № 22, № 23 и № 23а, от № 24 до № 31 включително, от № 34 до № 38 включително, № 41 и № 43, № 45, № 47, № 49, № 51, № 53, № 56, от № 58 до № 70 включително, № 75, № 76, № 81, № 82, № 87, № 88, № 91, № 93, от № 96 до № 99 включително, и № 101 и № 104.

Образците на изборните книжа са приложени към настоящото решение и представляват неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.12.2011 в 21:24 часа

Всички решения