Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1554-МИ/23.12.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1554-МИ
София, 23.12.2011

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 56-МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК за назначаване на секционните избирателни комисии при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1, 2 и 3 във връзка с чл. 15, ал. 1 и 3, чл. 16, ал. 3, чл. 17, чл. 19, чл. 33, ал. 1, т. 3, чл. 34, 35, чл. 176, 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За назначаване на секционните избирателни комисии при произвеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 56-МИ от 5 август 2011 г. на ЦИК с изключение на посочените в него дати, като:

а) в т. 1 датата „27 септември 2011 г. " се заменя с „25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

б) в т. 2.1. датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

в) в т. 4, буква „б" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор";

г) в т. 6 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

д) в т. 6, буква „в" датата „21 юни 2011 г." се заменя с „датата на обнародване на указа на президента за насрочване на съответния вид избор"

е) в т. 8 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

ж) в т. 9 датата „22 септември включително" се заменя с „30 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор;

з) в т. 11 датата „27 септември 2011 г. " се заменя с „25 дни преди изборния ден" съгласно утвърдената хронограма за съответния вид избор.

2. Начинът на разпределение и преразпределение на местата в СИК за всеки конкретен вид избор се извършва съгласно приетата Методика с Решение № 680-ПВР/МИ от 3 септември 2011 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.12.2011 в 14:39 часа

Всички решения