Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1570-ПВР/МИ/12.01.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1570-ПВР/МИ
София, 12.01.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Попово, област Търговище, назначена с Решение № 355-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-836/10.01.2012 г. от Елка Георгиева Василева - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за промени в ОИК - Попово, област Търговище. Предлага се на мястото на члена на комисията Димитър Стефанов Димитров да бъде назначена Елка Георгиева Василева. Към предложението са приложени: молба от Димитър Стефанов Димитров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от свидетелство за завършено висше образование на Елка Георгиева Василева; пълномощно на името на Елка Георгиева Василева с пълномощие да предлага собствената си кандидатура за член на ОИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Попово, област Търговище, Димитър Стефанов Димитров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Попово, област Търговище, Елка Георгиева Василева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.01.2012 в 17:06 часа

Всички решения