Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1579-ПВР/МИ/23.01.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1579-ПВР/МИ
София, 23.01.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Ценово, област Русе, назначена с Решение № 320-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-839/23.01.2012 г. от Галина Цветанова Георгиева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Ценово, област Русе, като на мястото на Владислав Георгиев Косаков - член на ОИК, да бъде назначен Тихомир Бориславов Попов. Към предложението са приложени: заявление от Владислав Георгиев Косаков за освобождаването му като член на ОИК - Ценово; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Тихомир Бориславов Попов; пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ценово, област Русе, Владислав Георгиев Косаков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ценово, област Русе, Тихомир Бориславов Попов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.01.2012 в 17:25 часа

Всички решения