Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1580-ПВР/МИ/23.01.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1580-ПВР/МИ
София, 23.01.2012

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-833/27.12.2011 г. от Георги Георгиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване на Диана Любенова Веселска и Кристина Бориславова Христова за членове на ОИК - Кресна, област Благоевград, на мястото на преназначените с Решение № 1536-ПВР/МИ от 15 декември 2011 г. на ЦИК членове на ОИК - Кресна, Снежанка Григорова Стоева за председател и Евелина Дичова Иванова за заместник-председател. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломи за завършено висше образование на Диана Любенова Веселска и Кристина Бориславова Христова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Диана Любенова Веселска, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Кристина Бориславова Христова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.01.2012 в 17:25 часа

Всички решения