Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1591-МИ/30.01.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1591-МИ
София, 30.01.2012

ОТНОСНО: проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 31 във връзка с чл. 89, ал. 3, т. 11, чл. 90, ал. 1 и 4 и чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

За проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК, за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства се прилага Решение № 28-МИ от 14 юли 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 1 изразът "на 23 октомври 2011 г." се заличава;

б) в т. 4, б. „а", второ тире изразът "избори за общински съветници и кметове" се заменя с "избори за кметове на общини и кметства";

в) точка 4 става т. 5 и в нея датата "11.08.2011 г." се заменя с "09.02.2012 г.";

г) точка 5 става т. 6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 30.01.2012 в 19:36 часа

Всички решения