Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1618-ПВР/МИ/10.02.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1618-ПВР/МИ
София, 10.02.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Братя Даскалови, област Стара Загора, назначена с Решение № 237-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-842 от 06.02.2012 г. от Георги Колев Георгиев - председател на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, за освобождаването му като председател на ОИК. Към молбата е приложено предложение от Стоян Колев Вълчев - председател на ПП „ГЕРБ" за община Братя Даскалови. Предлага се на мястото на Георги Колев Георгиев, председател на ОИК - Братя Даскалови, да бъде назначен Димитър Иванов Славов, досегашен член на комисията.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Георги Колев Георгиев, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Братя Даскалови, област Стара Загора, Димитър Иванов Славов, ЕГН ..., досегашен член на комисията, и анулира удостоверение № 9 от 01.09.2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакоа

* Публикувано на 11.02.2012 в 12:09 часа

Всички решения