Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1622-МИ/13.02.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1622-МИ
София, 13.02.2012

ОТНОСНО: образци на изборни книжа за произвеждане на нови избори за общински съветници

На основание чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Утвърждава образци на изборни книжа със следните номера: 32, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 71, 72, 77, 78, 83, 84, 89, 92, 94 и 102, неразделна част от настоящото решение.

2. При произвеждане на нови избори за общински съветници се използват и образците на изборни книжа, приети с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 98 от 13 декември 2011 г., приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 97, 98, 99 и 101.

Решението и утвърдените с т. 1 образци на изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.02.2012 в 20:45 часа

Всички решения