Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1630-МИ/20.02.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1630-МИ
София, 20.02.2012

ОТНОСНО: отказ за допускане на политическа партия „РАДИКАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ” за участие в нов избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочен на 22 април 2012 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ", подписано от представляващия и председател на партията Захари Петров Петров, заведено под № 13 на 20 февруари 2012 г. в регистъра на партиите и коалициите за участие в нов избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, насрочен на 22 април 2012 г. с Указ № 10 от 16 януари 2012 г. на Президента на Република България, обнародван в „Държавен вестник" № 6 от 20.01.2012 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.02.2012 г. от СГС - ФО, 2 състав, по ф.д. № 981/1990 г. и удостоверение № 48-00-177 от 17.02.2012 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 106-МИ от 8 август 2011 г. и притежава удостоверение № 65 от 8 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

В заявлението се иска регистрация за участие в частичен избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, а видно от Указ № 10 от 16 януари 2012 г. на Президента на Република България насроченият на 22 април 2012 г. избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, е нов.

Крайният срок за подаване на заявление за допускане до участие в новия избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в общите избори, е 6 февруари 2012 г. - 75 дни преди изборния ден (чл. 89, ал. 1 от ИК).

Предвид изложеното и обстоятелството, че срокът за подаване на заявление по чл. 89, ал. 1 от ИК е изтекъл на 6 февруари 2012 г., а документите са подадени на 20 февруари 2012 г., и се иска допускане до участие в частичен избор за кмет на кметство Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1, ал. 8, чл. 284 и чл. 90, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА ДОПУСНЕ политическа партия „РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ" за участие в новия избор за кмет на кметство с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик, на 22 април 2012 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 21.02.2012 в 09:46 часа

Всички решения