Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1647-ПВР/МИ/22.02.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1647-ПВР/МИ
София, 22.02.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен, назначена с Решение № 274-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-845/22.02.2012 г. от Върбинка Димитрова Дилкова - упълномощен представител на „Синята коалиция", за промени в ОИК - Кнежа, област Плевен. Предлага се на мястото на Ангел Цанков Бачийски-член на ОИК - Кнежа, да бъде назначен Юлиан Колев Горнишки. Към предложението са приложени: заявление от Ангел Цанков Бачийски за освобождаването му като член на ОИК - Кнежа; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Юлиан Колев Горнишки; 2 бр. пълномощни и заверено копие от решението за образуване на „Синята коалиция".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Ангел Цанков Бачийски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кнежа, област Плевен, Юлиан Колев Горнишки, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.02.2012 в 19:51 часа

Всички решения