Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1687-МИ/08.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1687-МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21, чл. 137, 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. на ЦИК, със следните изменения:

1.1. в т. 3 на решението началото на изречение първо се изменя така: „До 7 дни преди изборния ден агенциите, които ще извършват социологически проучвания в съответния изборен ден при произвеждане на частични и нови избори следва да представят в ЦИК:";

1.2. точка 3, буква „б" на решението се изменя така: „удостоверение за актуално състояние, издадено след датата на обнародване в „Държавен вестник" на съответния указ на президента на републиката за насрочване на частичен и/или нов избор;

1.3. в т. 3 след текста на буква „д" на решението на нов ред се добавя ново изречение: „Агенциите, получили разрешение от ЦИК за извършване на социологически проучвания в деня на изборите на 23 октомври 2011 г. по реда на т. 3 от Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г., представят в ЦИК само документите по букви „а" и „б";

1.4. в т. 4 от решението думите „18 октомври 2011 г." се заменят с думите „пет дни преди деня на изборите";

1.5. в т. 5 думите „20 октомври 2011 г." се заменят с думите „три дни преди деня на изборите".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.03.2012 в 23:56 часа

Всички решения