Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1692-ПВР/МИ/08.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1692-ПВР/МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Горна Оряховица, област Велико Търново, назначена с Решение № 283-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-852 от 07.03.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Горна Оряховица, област Велико Търново, Мирослав Николов Петков, за освобождаване на члена на ОИК - Горна Оряховица, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева и назначаване за член на ОИК - Горна Оряховица, на Петър Йорданов Петров. Приложена е молба за освобождаване поради преминаване на друга работа от Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева; заверено копие от декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта и копие от дипломата за висше образование на Петър Йорданов Петров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Горна Оряховица, област Велико Търново, Петър Йорданов Петров, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.03.2012 в 00:03 часа

Всички решения