Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1693-ПВР/МИ/08.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1693-ПВР/МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Кнежа, област Плевен, назначена с Решение № 274-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-846/22.10.2011 г. от Росен Емилов Пещенски - упълномощен представител на Коалиция за България за община Кнежа, за промени в ОИК - Кнежа, област Плевен. Предлага се на мястото на секретаря на комисията Гълъбин Спасов Хиков да бъде преназначен Пламен Петков Герговски, досегашен член на комисията, и на мястото на Пламен Петков Герговски за член на комисията да бъде назначена Валентина Иванова Бучелска. Към предложението са приложени: молба от Гълъбин Спасов Хиков за освобождаването му като секретар на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Валентина Иванова Бучелска; копие на пълномощно от Сергей Станишев в полза на Росен Емилов Пещенски.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Кнежа, област Плевен, Гълъбин Спасов Хиков, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 3 от 01.09.2011 г.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Кнежа, област Плевен, Пламен Петков Герговски, ЕГН ..., досегашен член, и анулира удостоверение № 12 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кнежа, област Плевен Валентина Иванова Бучелска, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.03.2012 в 00:04 часа

Всички решения