Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1695-ПВР/МИ/08.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1695-ПВР/МИ
София, 08.03.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Средец, област Бургас, назначена с Решение № 388-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-853/08.03.2012 г. от Надежда Палова - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - гр. Средец, за промени в ОИК - Средец, област Бургас. Предлага се на мястото на Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова - членове на комисията, да бъдат назначени Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев. Към предложението са приложени: заявления от Бончо Василев Богданов и Росица Христова Костадинова за прекратяване на пълномощията им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Росица Миткова Василева и Иван Йорданов Цонев; копия на пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Бончо Василев Богданов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Христова Костадинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Росица Миткова Василева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Средец, област Бургас, Иван Йорданов Цонев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.03.2012 в 00:06 часа

Всички решения