Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1708-МИ/15.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1708-МИ
София, 15.03.2012

ОТНОСНО: отмяна на решение на ОИК – Хаджидимово

Постъпило е писмо с вх. № 324 от 15.03.2012 г. от ОИК - Хаджидимово, с приложено към него решение № 16 от 15.03.2012 г., с което се предлага Централната избирателна комисия да излезе с решение, касаещо създалия се казус за балотажа в с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, за избор на кмет на кметство.

Към решението е приложено заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, в което заявява, че „се отказва от балотажа", който предстои да се произведе на 18 март 2012 г.

Разпоредбата на чл. 246 и разпоредбата на чл. 33 от Изборния кодекс не допускат делегация на правомощията на общинската избирателна комисия към Централната избирателна комисия. Ето защо решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, се явява постановено в нарушение на разпоредбата на чл. 246 и чл. 33 от ИК и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло решение № 16 от 15.03.2012 г. на ОИК - Хаджидимово, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК - Хаджидимово, да се произнесе незабавно по заявление с вх. № 1 от 15.03.2012 г. от Димитър Великов Баханов - кандидат за кмет на кметство Копривлен, като съобрази разпоредбата на чл. 246, ал. 8 от ИК и указания в същата 24-часов преклузивен срок.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.03.2012 в 18:06 часа

Всички решения