Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1709-ПВР/МИ/15.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1709-ПВР/МИ
София, 15.03.2012

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК - Родопи, област Пловдив, назначена с Решение № 316-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-855/14.03.2012 г. от Пламен Спасов - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за попълване състава на ОИК и назначаване на Здравка Руменова Найденова за член на ОИК - Родопи, област Пловдив. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломи за завършено висше образование на Здравка Руменова Найденова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Родопи, област Пловдив, Здравка Руменова Найденова, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.03.2012 в 09:21 часа

Всички решения