Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1711-ПВР/МИ/15.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1711-ПВР/МИ
София, 15.03.2012

ОТНОСНО: изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-854 от 14.03.2012 г. от ОИК - Кърджали, с приложено към него заявление от Венелина Петкова Милушева - член на ОИК - Кърджали, за изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК във връзка с промененото й фамилно име съгласно решение № 163 от 28.12.2011 г. на Районен съд - Кърджали; заверено копие от решение № 163 от 28.12.2011 г. на Районен съд - Кърджали; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от лична карта.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска изменение на Решение № 183-ПВР/МИ от 11 август 2011 г., като фамилното име на члена на комисията Венелина Петкова Чорбаджийска да се чете „МИЛУШЕВА" вместо „ЧОРБАДЖИЙСКА", и анулира издаденото й удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.03.2012 в 09:23 часа

Всички решения