Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1751-ПВР/МИ/02.04.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1751-ПВР/МИ
София, 02.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Дупница, област Кюстендил, назначена с Решение № 431-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-862 от 28.03.2012 г. от  община Дупница, област Кюстендил, от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Емил Гущеров за промяна в състава на ОИК - Дупница, като на мястото на Мария Иванова Кацарова-Станкова - член на ОИК, да бъде назначена Мирослава Александрова Александрова. Към предложението са представени: удостоверение изх. № 94-Д-87 (1) от 22.03.2012 г. на кмета на община Дупница, от което е видно, че Мария Иванова Кацарова-Станкова е починала на 22.11.2011 г.; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломата за висше образование и личната карта на Мирослава Александрова Александрова.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 30, ал. 10, чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Мария Иванова Кацарова-Станкова, ЕГН ..., като член на ОИК - Дупница, област Кюстендил.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Дупница, област Кюстендил, Мирослава Александрова Александрова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.04.2012 в 11:44 часа

Всички решения