Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1758-ПВР/МИ/04.04.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1758-ПВР/МИ
София, 04.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Мизия, област Враца, назначена с Решение № 165-ПВР/МИ от 10.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-856 от 16.03.2012 г. от  община Мизия, област Враца, от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Теодоси Берчев за освобождаване на председателя на ОИК - Мизия Цветан Василев Петров и назначаване за нов председател на ОИК - Мизия на Димитринка Розенова Карапеткова. Приложено е заявление за освобождаване поради преминаване на друга работа от Цветан Василев Петров; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломата за висше образование и личната карта на Димитринка Розенова Петкова

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Мизия, област Враца, Цветан Василев Петров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Мизия, област Враца, Димитринка Розенова Карапеткова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.04.2012 в 18:56 часа

Всички решения