Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1763-ПВР/МИ/09.04.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1763-ПВР/МИ
София, 09.04.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Марица, област Пловдив, назначена с Решение № 280-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпила е молба с вх. № ОИК-857 от 21.03.2012 г. от Деян Стефанов Костов - председател на ОИК - Марица за освобождаването му като председател на комисията и предложение от Васил Михайлов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Марица, за промяна в ОИК - Марица, област Пловдив. Предлага се на мястото на Деян Стефанов Костов за председател на ОИК - Марица, да бъде назначена Нели Захариева Маркова. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Захариева Маркова и пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Деян Стефанов Костов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Марица, област Пловдив, Нели Захариева Маркова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 09.04.2012 в 19:25 часа

Всички решения