Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1782-МИ/22.04.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1782-МИ
София, 22.04.2012

ОТНОСНО: жалба против действия на Общинска избирателна комисия - Кнежа

Постъпила е жалба с вх. № 502/22.04.2012 г. на ЦИК чрез Общинска избирателна комисия - Кнежа от Симеон Тодоров Шарабански, в качеството му на регистриран кандидат за кмет на община Кнежа, против действия на ОИК - Кнежа по регистрация на застъпници за изборите за кмет на община Кнежа на 22 април 2012 г. В жалбата се твърди, че в ОИК - Кнежа са регистрирани около 250 броя застъпници на кандидата за кмет на ПП „ГЕРБ" и регистрацията на застъпниците продължава, което въпреки че не съставлява нарушение на Изборния кодекс, е действие на ОИК - Кнежа „лишено от всякакава логика и целесъобразност". Поради това се отправя искане Централната избирателна комисия да разпореди прекратяване на регистрациите на застъпници в ОИК - Кнежа. Допълнително е постъпило писмо с вх. № 503/22.04.2012 г. на ЦИК от ОИК - Кнежа, в което се съдържа информация, че за кандидата за кмет на община Кнежа Гълъбин Хиков са регистрирани 269 броя застъпници; за кандидата Симеон Шарабански - 37 броя застъпници, а за кандидата Росен Пещенски - 51 броя застъпници.

Към писмо с вх. № 504/22.04.2012 г. на ЦИК от ОИК - Кнежа са представени и решение № 213 от 22 април 2012 г. на ОИК - Кнежа, от което е видно, че в изборния ден за кандидата Гълъбин Хиков са регистрирани двама застъпници, а от решение № 215 от 22 април 2012 г. на ОИК - Кнежа се установява, че в изборния ден за същия кандидат са регистрирани 4 броя застъпници.

Така депозираната жалба Централната избирателна комисия възприема като такава, насочена против бъдещи действия на ОИК - Кнежа по регистрация на застъпници на кандидати. Тъй като тези действия приключват с решение, което представлява акт по регистрация на застъпници на кандидат, то същата се явява недопустима поради липса на предмет.

Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на Симеон Тодоров Шарабански, в качеството му на регистриран кандидат за кмет на община Кнежа, против действия на ОИК - Кнежа по регистрация на застъпници за изборите за кмет на община Кнежа на 22 април 2012 г., като недопустима.

Решението не подлежи на обжалване.

Решението да се обяви незабавно на интернет-страницата на Централната избирателна комисия, както и в бюлетина на Българската телеграфна агенция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 22.04.2012 в 18:58 часа

Всички решения