Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1840-МИ/13.05.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1840-МИ
София, 13.05.2012

ОТНОСНО: жалба от Вася Панталеева Пешева – кандидат за общински съветник в община Кюстендил и представляваща ПП „ГЕРБ”, срещу бездействия на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба с вх. № 611 от 13.05.2012 г. на ЦИК от Вася Панталеева Пешева - кандидат за общински съветник в община Кюстендил и представляваща ПП „ГЕРБ", против бездействия на ОИК - Кюстендил, изразяващо се в непроизнасяне по постъпили две жалби против монтирани камери за видеонаблюдение в някои от секциите на територията на община Кюстендил.

Иска се ЦИК да постанови решение, с което да задължи ОИК - Кюстендил, да предприеме необходимите действия.

Към жалбата са приложени жалби с изх. № И-10 и изх. № И-11 от 13.05.2012 г., в които се навежда твърдение за монтирани камери за видеонаблюдение на входа на Езиковата гимназия, в която се намират секции с № 49, 51, 54, 55, 56 и 57, както и на електрически стълбове, общинска собственост, намиращи се срещу входа на секции с № 8 и 9 в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, срещу входа на секции с № 1 и 23 в Професионална гимназия по селско стопанство, секции с № 19 и 20 на стадион „Странджа" и секции с № 14, 15, 16, 17, 50, 58, 59 и 60 в Професионална гимназия по лека промишленост.

Допълнително с писмо с вх. № 612 от 13.05.2012 г. на ЦИК е постъпило решение № 112 от 13.05.2012 г. на ОИК - Кюстендил, с което задължава кмета на община Кюстендил да изпълнява решение № 13 от 14 март 2012 г. и решение № 76 от 8 май 2012 г. на ОИК - Кюстендил, както и да не допуска монтирането на камери за видеонаблюдение в избирателни секции на територията на община Кюстендил, както и в непосредствена близост до тях и срещу входовете на избирателните секции в изборите за общински съветници на 13 май 2012 г. С решението е разпоредено да бъдат премахнати намиращите се камери на електрическите стълбове срещу входовете на секции с № 1, 23, 19, 20, 14, 15, 16, 17, 50, 58, 60, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 8 и 9, както и да бъдат премахнати други такива, намиращи се на сходни с тези позиции срещу секции.

Поради горното Централната избирателна комисия намира, че предвид произнасянето на ОИК - Кюстендил, с цитираното по-горе решение, с което първоначално подадените две жалби са удовлетворени, то настоящата жалба против бездействието на ОИК - Кюстендил, се явява такава без правен интерес, поради което е недопустима.

Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 611 от 13.05.2012 г. на ЦИК от Вася Панталеева Пешева - кандидат за общински съветник в община Кюстендил и представляваща ПП „ГЕРБ", против бездействия на ОИК - Кюстендил, като недопустима поради липса на правен интерес.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.05.2012 в 18:43 часа

Всички решения