Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1841-МИ/13.05.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1841-МИ
София, 13.05.2012

ОТНОСНО: жалба от Коалиция „Кюстендил”, гр. Кюстендил, представлявана от Петър Георгиев Паунов

Постъпила е жалба с вх. № 613 от 13.05.2012 г. на ЦИК от  Коалиция „Кюстендил", гр. Кюстендил, представлявана от Петър Георгиев Паунов, в която се твърди, че при посещение в секциите, намиращи се в ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора" в гр. Кюстендил, секретарят на ОИК - Кюстендил - Симеонка Манова, е заявила, че при отваряне на избирателните урни и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение няма да бъдат допуснати да присъстват застъпници. Твърди се също, че изявлението на г-жа Манова представлява действие на член на ОИК, което е в нарушение на чл. 210 от Изборния кодекс, подлежащо на обжалване по чл. 26, ал. 1, т. 8 от ИК. Поради това, че действието се извършва в изборния ден, жалбоподателят моли ЦИК да се произнесе незабавно по горната жалба, като укаже на ОИК и секционните избирателни комисии в гр. Кюстендил, че при отваряне на урните и установяване на резултатите от гласуването в изборните помещения могат да присъстват по един от застъпниците по чл. 101, ал. 2 от ИК.

Централната избирателна комисия се свърза с г-жа Симеонка Асенова Велкова-Манова - секретар на ОИК - Кюстендил, за да поиска обяснение във връзка с дадените от нея изявления. Същата заяви, че към 14,00 ч. по постъпили сигнали от Коалиция „Кюстендил", ПП „БСП" и ПП „ДПС" с членовете на ОИК Александър Тошев и Красимир Петров е извършена проверка в СИК № 58, 59 и 60 с местонахождение Професионална гимназия по лека промишленост „Владимир Димитров - Майстора" в гр. Кюстендил. Тъй като в СИК № 59 в изборите, произведени на 23 октомври 2011 г. е имало спорове относно лицата, които могат да присъстват при отчитане на резултатите от изборите, им е била изяснена процедурата, предвидена в Изборния кодекс, а именно: че само членове на СИК могат да се произнасят относно действителността и недействителността на дадена бюлетина. Останалите присъстващи в изборното помещение застъпници, наблюдатели, представители на партии, кандидати, журналисти могат да стоят отстрани и да наблюдават процедурата по преброяването. Такъв разговор е бил проведен и в СИК № 58. Заявява, че обясненията й могат да бъдат потвърдени както от членовете на ОИК Александър Тошев и Красимир Петров, така и от всички членове на двете секционни избирателни комисии.

Поради това, че изборният ден не е приключил, за да може СИК да пристъпи към установяване на резултатите от гласуването, то към настоящия момент застъпниците на кандидатите, издигнати от представляваната от жалбоподателя коалиция, не са лишени от право да присъстват в помещението при извършването на тези действия от страна на СИК, каквато възможност предвижда разпоредбата на чл. 210 от ИК.

С оглед изложеното жалбата се явява преждевременно подадена, поради което се явява недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 613 от 13.05.2012 г. на ЦИК от Коалиция „Кюстендил", гр. Кюстендил, представлявана от Петър Георгиев Паунов, като недопустима.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.05.2012 в 19:54 часа

Всички решения