Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1846-ПВР/МИ/17.05.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1846-ПВР/МИ
София, 17.05.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Златоград, област Смолян, назначена с Решение № 232-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-869/11.04.2012 г. от Недялко Живков Славов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Златоград, област Смолян. Предлага се на мястото на члена на комисията Борислав Боянов Кинанев да бъде назначена Ирина Руменова Иванова. Към предложението са приложени: заявление от Борислав Боянов Кинанев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ирина Руменова Иванова

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Златоград, област Смолян, Борислав Боянов Кинанев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 10 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Златоград, област Смолян, Ирина Руменова Иванова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 17.05.2012 в 20:09 часа

Всички решения