Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1864-ПВР/МИ/31.05.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1864-ПВР/МИ
София, 31.05.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павел баня, област Стара Загора, назначена с Решение № 181-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-873 от 23.05.2012 г., допълнено с писмо вх. № ОИК-874 от 28.05.2012 г., от Христо Георгиев Чаушев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за назначаване за член на ОИК - Павел баня, на Донка Стоилова Милушева. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование и копие от личната й карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павел баня, област Стара Загора, Донка Стоилова Милушева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

* Публикувано на 31.05.2012 в 21:37 часа

Всички решения