Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1867-ПВР/МИ/31.05.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1867-ПВР/МИ
София, 31.05.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Балоградчик, област Видин, назначена с Решение № 416-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-876 от 31.05.2012 г. от Мирослав Иванов Вътев - упълномощен представител на ПП „НДСВ", за промяна в състава на ОИК - Белоградчик. Предлага се на мястото на Бориска Георгиева Илиева да бъде назначена Иванка Петрова Петрова. Към предложението са приложени: заявление от Бориска Георгиева Илиева за прекратяване на пълномощията й като член на ОИК - Белоградчик; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта; копие от дипломата за висше образование на Иванка Петрова Петрова и 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Бориска Георгиева Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белоградчик, област Видин, Иванка Петрова Петрова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


 

* Публикувано на 31.05.2012 в 21:54 часа

Всички решения