Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1906-МИ/25.06.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1906-МИ
София, 25.06.2012

ОТНОСНО: жалба от Общинската организация на СДС – гр. Белоградчик, против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската избирателна комисия – Белоградчик, област Видин

С жалба, вх. № 813 от 22.06.2012 г. на ЦИК, подадена от Общинската организация на СДС - гр. Белоградчик, против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик, с което е регистрирана кандидатската листа за участие в изборите за общински съветници на община Белоградчик от местна коалиция „НА ЧИСТО" в изборите на 22 юли 2012 г.

Основното оплакване на жалбоподателя е, че оспореното решение е незаконосъобразно, тъй като представляващият политическа партия „СДС" Генади Велков не е надлежно оправомощен да извърши съответните правни действия по регистрация на местна коалиция, респективно регистрация на кандидатска листа.

Към жалбата са приложени заверени копия на: протокол № 72 от 15.06.2012г. на ОИК - Белоградчик; заявление (Приложение № 26 от изборните книжа) от местна коалиция от партии „НА ЧИСТО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 22 юли 2012 г.; решение от заседание на представителите на политически партии в община Белоградчик; образец от подписа на Надя Асенова Ангелова, представляваща местна коалиция „НА ЧИСТО"; пълномощно от Любен Любенов Дилов в полза на Надя Асенова Ангелова да представлява политическа партия „Движение Гергьовден" на територията на община Белоградчик; пълномощно от 14.05.2012 г., издадено от Мартин Димитров Димитров в полза на Генади Петков Велков; удостоверение № 17 от 05.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на партия „Движение Гергьовден" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; удостоверение № 30 от 08.08.2011 г. на ЦИК за регистрация на партия „Съюз на демократичните сили" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; Решение № 1810-МИ от 02.05.2012 г. на ЦИК за допускане на ПП „Движение Гергьовден" за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, насрочен на 22 юли 2012 г.; Решение № 1808-МИ от 27.04.2012 г. на ЦИК за допускане на ПП „Съюз на демократичните сили" за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, насрочен на 22 юли 2012 г.; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден" от 26 юли 2011 г.; препис-извлечение от решение на Националния изпълнителен съвет на ПП „СДС", взето на заседание, проведено на 12 юли 2011 г.; препис-извлечение от стенографски протокол от заседание на Националния съвет на ПП „СДС" от 19 юли 2011 г.; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден" от 27 април 2012 г.; препис-извлечение от решение на Националния изпълнителен съвет на ПП „СДС", взето на заседание, проведено на 28 февруари 2012 г.; удостоверение от „Банка ДСК" ЕАД за открита разплащателна сметка в „Банка ДСК" ЕАД, филиал - Белоградчик, на ПП „Движение Гергьовден"; предложение за регистриране на кандидатска листа (Приложение № 42 от изборните книжа); решение от заседание на ръководството на местна предизборна коалиция „НА ЧИСТО" от 14.06.2012 г.; протокол от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден" от 31 май 2012 г. Допълнително на 25 юни 2012 г. от жалбоподателя е постъпила молба, с която по преписката като доказателство е приобщено извлечение от устава на ПП „СДС".

Централната избирателна комисия, след като се запозна с преписката, извърши служебна проверка по допустимостта на жалбата и установи, че същата е просрочена, поради което е недопустима за разглеждане. На стр. 2 от оспореното решение е отбелязано, че същото е обявено по реда на чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс на 15 юни 2012 г. в 18,00 ч. Видно от входящия номер на жалбата същата е постъпила в ОИК - Белоградчик, на 20 юни 2012 г. в 10,15 ч., към който момент е бил изтекъл 3-дневният срок за обжалване по чл. 33, ал. 3 от ИК.

На основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 813 от 22.06.2012 г. на ЦИК, подадена от Общинската организация на СДС - гр. Белоградчик, против решение № 204 от 15.06.2012 г. на Общинската избирателна комисия - Белоградчик, с което е регистрирана кандидатската листа за участие в изборите за общински съветници на община Белоградчик от местна коалиция „НА ЧИСТО" в изборите на 22 юли 2012 г.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.06.2012 в 11:14 часа

Всички решения