Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1971-ПВР/МИ/15.08.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1971-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Дупница, област Кюстендил, назначена с Решение № 431-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-898 от 15.08.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" Емил Димитров Гущеров за промяна в състава на ОИК - Дупница, като на мястото на освободената с Решение № 1780-ПВР/МИ от 20.04.2012 г. на ЦИК Радослава Пламен Чеканска - член на ОИК, да бъде назначена Даниела Стефанова Добрева. Към предложението са представени: декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Даниела Стефанова Добрева; пълномощно от Бойко Методиев  Борисов в полза на Цветан Генчев Цветанов и пълномощно от Цветан Генчев Цветанов в полза на Емил Димитров Гущеров.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Дупница, област Кюстендил, Даниела Стефанова Добрева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 21:46 часа

Всички решения