Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1973-ПВР/МИ/15.08.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1973-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч, назначена с Решение № 339-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-893 от 27.07.2012 г. от Ирина Любенова Митева - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промяна в състава на ОИК - Ловеч, област Ловеч. Предлага се на мястото на Любомир Найденов Георгиев - член на ОИК - Ловеч, да бъде назначена за член на ОИК Станка Русенова Саева. Приложени са молба от Любомир Найденов Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Ловеч; декларация по чл. 16,ал. 2 от ИК от Станка Русенова Саева; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Станка Русенова Саева; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Николай Нанков Нанков и пълномощно от Николай Нанков Нанков на Ирина Любенова Митева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Любомир Найденов Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ловеч, област Ловеч, Станка Русенова Саева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 21:47 часа

Всички решения