Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1977-ПВР/МИ/15.08.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1977-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-896 от 08.08.2012 г. от Красимир Първанов - упълномощен представител на ПП „АТАКА", за назначаване за член на ОИК - Пазарджик, на Цанко Кирилов Бангьозов на мястото на Стойко Николов Власев. Приложени са заявление за освобождаване от Стойко Николов Власев; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за висше образование на Цанко Кирилов Бангьозов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Стойко Николов Власев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Цанко Кирилов Бангьозов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 21:52 часа

Всички решения