Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1978-ПВР/МИ/15.08.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1978-ПВР/МИ
София, 15.08.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Рудозем, област Смолян, назначена с Решение № 300-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпили са предложения с вх. № ОИК-894 от 03.08.2012 г. и вх. № ОИК-895 от 06.08.2012 г. от Ферид Асанов Добревски - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи" за община Рудозем, за назначаване като заместник-председател на ОИК - Рудозем, на Андрей Миленов Пехливанов на мястото на Милен Тодоров Вълчев и от Николай Тодоров Мелемов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за област Смолян, за назначаване като член на ОИК - Рудозем, на Илко Ясенов Дерменджиев на мястото на освободената Десислава Росенова Сюрджиева. Приложени са копия от пълномощни на Ферид Добревски и Николай Мелемов; заявление за освобождаване от Милен Тодоров Вълчев; декларации по чл.16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за висше образование на Андрей Миленов Пехливанов и Илко Ясенов Дерменджиев; копие от личната карта на Илко Ясенов Дерменджиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Милен Тодоров Вълчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Рудозем,  област Смолян, Андрей Миленов Пехливанов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Рудозем, област Смолян, Илко Ясенов Дерменджиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.08.2012 в 21:53 часа

Всички решения