Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2033-ПВР/МИ/19.09.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2033-ПВР/МИ
София, 19.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Божурище, Софийска област, назначена с Решение № 239-ПВР/МИ от 14 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-909 от 14.09.2012 г. от Станимир Жарков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - община Божурище, за промяна в състава на ОИК - Божурище, Софийска област. Предлага се на мястото на Атанас Георгиев Мусорлиев - председател на ОИК, да бъде назначена Татяна Калоева - досегашен член на ОИК, и на мястото на Татяна Калоева да бъде назначен Валентин Георгиев. Приложена е молба от Атанас Мусорлиев за освобождаването му като председател на ОИК - Божурище.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Божурище, Софийска област, Атанас Георгиев Мусорлиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Божурище, Софийска област, Татяна Василевна Калоева, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Божурище, Софийска област, Валентин Иванов Георгиев, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2012 в 21:39 часа

Всички решения