Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2045-ПВР/МИ/01.10.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2045-ПВР/МИ
София, 01.10.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград, назначена с Решение № 407-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-912 от 26.09.2012 г. от Музаффер Мустан Хамид - председател на ПП „Движение за права и свободи" - Разград, за промяна в състава на ОИК - Разград. Предлага се на мястото на Гюлтен Исмаилова Еминова - член на ОИК - Разград, да бъде назначен предложеният за резервен член на ОИК Сейхан Юсуф Хасан. Към предложението е приложено заявление от Гюлтен Исмаилова Еминова за освобождаването й като член на ОИК - Разград. По преписката за назначаване на ОИК - Разград, са налични декларация по чл.16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Сейхан Юсуф Хасан и пълномощно в полза на Музаффер Мустан Хамид.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Разград, област Разград, Гюлтен Исмаилова Еминова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Разград, област Разград, Сейхан Юсуф Хасан, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 01.10.2012 в 20:57 часа

Всички решения