Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2077-ПВР/МИ/19.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2077-ПВР/МИ
София, 19.11.2012

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите, произведени на 23 и 30 октомври 2011 г.

Постъпило е искане с вх. № 1290 от 13.11.2012 г. и 16.11.2012 г. на ЦИК от ОИК - Габрово, да бъде разрешено разпечатването на помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г. Искането е направено във връзка с писмо от кмета на община Габрово с изх. № АПИО-07-01-286 от 06.11.2012 г. за достъп до помещенията, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите през 2011 г., във връзка с монтаж на пожароизвестителна инсталация в тези помещения - стая № 4 и стая № 6 в приземния етаж на западното крило в административната сграда на община Габрово.

Предвид гореизложеното и на основание т. 13 от Решение на ЦИК № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА на ОИК - Габрово, достъп до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори на 23 и 30 октомври 2011 г., за монтиране на пожароизвестителна инсталация в тези помещения - стая № 4 и стая № 6 в приземния етаж на западното крило в административната сграда на община Габрово.

Достъпът до помещенията да се осъществи в присъствието на поне трима (или повече) членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни парламентарно представени партии и коалиции от партии и от партията, която има член в Европейския парламент, определени с решение на общинската избирателна комисия, и в присъствието на определено със заповед на кмета на общината служебно лице от общинската администрация.

След монтиране на пожароизвестителната инсталация в помещенията същите задължително да се запечатат с хартиена лента и да се подпечатат с восъчния печат на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК от избраните членове на общинската избирателна комисия.

За всяко отваряне на помещенията се съставя протокол в 2 екземпляра съобразно изискванията на т. 14 от Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г. на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.11.2012 в 21:28 часа

Всички решения