Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2090-ПВР/МИ/07.12.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2090-ПВР/МИ
София, 07.12.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девня

Постъпило е заявление с вх. № ОИК-926 от 07.12.2012 г. от Елка Илиева Иванова - председател на ОИК - Девня, за освобождаването й като председател ОИК - Девня. Към заявлението е приложено предложение от Васил Койчев Койчев - председател на ПП „ГЕРБ" - Девня, на мястото на Елка Илиева Иванова да бъде назначен за председател на ОИК Людмил Панайотов Петранов - досегашен член на ОИК, и на мястото на Людмил Панайотов Петранов за член на ОИК - Девня, да бъде назначена Галина Николова Иванова. Приложени са: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от диплома за завършено висше образование на Людмил Панайотов Петранов и Галина Николова Иванова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Девня, Елка Илиева Иванова и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Девня, Людмил Панайотов Петранов, досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девня, Галина Николова Иванова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 07.12.2012 в 20:57 часа

Всички решения