Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2744-ПВР/МИ/10.07.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2744-ПВР/МИ
София, 10.07.2013

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Своге, Софийска област

Постъпило е предложение с вх. № 635/10.07.2013 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за назначаване на Димитър Тодоров Димитров за председател на ОИК на мястото на освободената с Решение № 2734-ПВР/МИ от 3 юли 2013 г. Галина Иванова Стоянова и Захаринка Иванова Истаткова за заместник-председател на ОИК, на мястото на освободената с Решение № 2741-ПВР/МИ от 5 юли 2013 г. Рени Крумова Панева. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Димитър Тодоров Димитров и Захаринка Иванова Истаткова и 2 бр. пълномощни, които са в преписката за назначаване на ОИК - Своге, Софийска област.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Своге, Софийска област, Димитър Тодоров Димитров, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Захаринка Иванова Истаткова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 

* Публикувано на 11.07.2013 в 01:11 часа

Всички решения