Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2752-МИ/15.07.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2752-МИ
София, 15.07.2013

ОТНОСНО: регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1-3 във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 14, т. 16, чл. 76, ал. 3 и ал. 4, чл. 77, ал. 1-5 и 7, чл. 88, чл. 93, 94, 95, чл. 96, т. 3 и чл. 97, чл. 280 и § 1, т. 10 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. се прилага Решение № 203-МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК, като:

а) в т. 4 датата „21 юни 2011 г." се заменя, както следва:

- с „13 март 2013 г. - датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на частичния избор за кмет на кметство Хлябово, община Тополовград";

- с „19 април 2013 г. - датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на частичния избор за кмет на кметство Царимир, община Съединение";

- с „14 юни 2013 г. - датата на обнародване в „Държавен вестник" на указите на президента за насрочване на частичните избори за кмет на община Белене, област Плевен, за кмет на община Гърмен, област Благоевград и за кмет на кметство Шишманово, община Харманли";

- с „29 юни 2013 г. - датата на обнародване в „Държавен вестник" на указите на президента за насрочване на частични избори за кмет на община Трън, област Перник, кмет на кметство Селча, община Девин";

б) в т. 6, т. 8.2, т. 9.1, т. 12, т. 13.2, т. 14.1, т.18, т. 21.1 и т. 21.4 датите „28 август 2011 г." се заменят с „24.08.2013 г." - 35 дни преди изборния ден.

2. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от партии в ОИК се представя и копие от решението на ЦИК за допускане на партията или коалицията от партии за участие в частичния избор, както и решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.

3. Към заявлението за регистрация на партия или коалиция от партии в ОИК се представя и копие от решението на ЦИК за регистрация на партията или коалицията от партии за участие в съответните частични избори, както и решение на централното ръководство на партията, компетентно съгласно устава, за участие в съответните частични избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.07.2013 в 18:43 часа

Всички решения