Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2753-МИ/15.07.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2753-МИ
София, 15.07.2013

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрацията на кандидатите за кметове в частичния избор за кметове на общини и кметства на 29 септември 2013 г. се извършва при условията и по реда на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК, като:

1. Навсякъде в текста на решението срокът „4 месеца" се заменя с „6 месеца".

2. В точка 1, букви „а" и „б" и т. 2 датата „22 юни 2011 г." се заменя с датата „28 март 2013 г.".

3. В точки 31 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „30 август 2013 г.".

4. В точки 32 датата „23 септември 2011 г." се заменя с датата „31 август 2013 г.".

5. В точки 33 и 34 датата „20 септември 2011 г." се заменя с датата „29 август 2013 г.".

6. В точка 35, първото тире, датата „23 октомври 2011 г." се заменя с датата „29 септември 2013 г.".

7. В точки 39 и 40 датата „2 октомври 2011 г." се заменя с датата „8 септември 2013 г.".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 15.07.2013 в 18:44 часа

Всички решения