Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2779-ПВР/МИ/14.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2779-ПВР/МИ
София, 14.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник, назначена с Решение № 264-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № 725/12.08.2013 г. от вр. и.д. кмет на община Ковачевци Любомир Цветков, за промена в съства на ОИК - Ковачевци, област Перник. Предлага се на мястото на члена на комисията Александър Драгомиров Тодоров да бъде назначен Христо Бойков Павлов. Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 301 от 06.07.2013 г.; предложение от „Синята коалиция"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Христо Бойков Павлов.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на правомощията на Александър Драгомиров Тодоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ковачевци, област Перник, Христо Бойков Павлов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2013 в 18:13 часа

Всички решения