Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2784-МИ/19.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2784-МИ
София, 19.08.2013

ОТНОСНО: утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели

На основание § 114, ал. 3, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ИК (ДВ, бр. 17 от 2013 г.) и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кмет на община с население под 30 000 избиратели с номера от № 1-ПК до № 8-ПК, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

Решението се обнародва в „Държавен вестник".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Елена Маркова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.08.2013 в 20:42 часа

Всички решения