Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2786-ПВР/МИ/26.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2786-ПВР/МИ
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 737/16.08.2013 г. от д-р Бистра Павловска - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Белене. Приложени са молби за освобожаване от състава на ОИК - Белене от Даниел Пламенов Минев, Светла Георгиева Савова и Цветомира Матеева Арабаджиева. Предлага се на тяхно място да бъдат назначени за членове на ОИК - Белене, Стефан Лоринов Томов, Силвия Димитрова Христанова и Ралица Александрова Ангелова. Налице са изискуемите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16 от ИК по отношение на предложените за членове на ОИК: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Даниел Пламенов Минев, ЕГН...., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Светла Георгиева Савова, ЕГН...., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Цветомира Матеева Арабаджиева, ЕГН....., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Стефан Лоринов Томов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Силвия Димитрова Христанова, ЕГН...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Ралица Александрова Ангелова, ЕГН.....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:07 часа

Всички решения