Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2787-ПВР/МИ/26.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2787-ПВР/МИ
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Девин, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 744/21.08.2013 г. от Салих Аршински - председател на Областния съвет на ДПС - Смолян, за промяна в състава на ОИК - Девин, област Смолян. Предлага се на мястото на Здравка Стефанова Василева - член на ОИК, да бъде назначен Владимир Ивов Адъров. Към предложението са приложени: молба от Здравка Стефанова Василева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Халиме Юсеин Терзи и  пълномощно в полза на Салих Рамадан Аршински.

Постъпило е предложение с вх. № 753/23.08.2013 г., подписано от председателя на ОбС на БСП - гр. Девин, за промяна в ОИК - Девин. Предлага се на мястото на Стоян Владимиров Георгиев - член на ОИК, да бъде назначена Росица Владимирова Георгиева. Към предложението са приложени: заявление от Стоян Владимиров Георгиев за освобождаването му като член на ОИК - Девин; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за давършено висше образование на Росица Владимирова Георгиева и 1 бр. пълномощно.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Здравка Стефанова Василева, ЕГН...., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Девин, област Смолян, Стоян Владимиров Георгиев, ЕГН ...., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Владимир Ивов Адъров, ЕГН....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Девин, област Смолян, Росица Владимирова Георгиева, ЕГН....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:08 часа

Всички решения