Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2790-ПВР/МИ/26.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2790-ПВР/МИ
София, 26.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Трън, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № 764 от 26.08.2013 г. от Боряна Симеонова Методиева - председател на Областния съвет на ДПС - Перник, съгласно пълномощно № 60 от 01.08.2013 г. Към заявлението е приложено заявление от Александър Христов Христов за освобождаване от длъжност член на ОИК - Трън. На негово място се предлага да бъде назначена за член на ОИК - Трън Надя Николова Георгиева. Налице са изискуемите документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 16 от ИК - декларация и копие от диплома за завършено висше образование.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Трън, област Перник, Александър Христов Христов, ЕГН...,и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Трън, област Перник, Надя Николова Георгиева, ЕГН....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 26.08.2013 в 19:12 часа

Всички решения