Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2793-ПВР/МИ/28.08.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2793-ПВР/МИ
София, 28.08.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 742/19.08.2013 г. от Розен Илиев Марчев - упълномощен председател на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, за промяна в състава на ОИК - Гърмен, област Благоевград. Предлага се на мястото на Катерина Кирилова Адамова - член на ОИК, да бъде назначена Величка Стоянова Цветкова, на мястото на Магдалена Божидарова Караянева - член на комисията, да бъде назначена Ана Иванова Пандева и на мястото на Мария Богданова Цикова - член на комисията, да бъде назначен Рефат Рефатов Авдиков. Към предложението са приложени: молби от Катерина Кирилова Адамова, Магдалена Божидарова Караянева и Мария Богданова Цикова за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти, копия от дипломите за завършено висше образование на Величка Стоянова Цветкова, Ана Иванова Пандева и Рефат Рефатов Авдиков и пълномощно в полза на Розен Илиев Марчев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Катерина Кирилова Адамова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Магдалена Божидарова Караянева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Мария Богданова Цикова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Величка Стоянова Цветкова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Ана Иванова Пандева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Гърмен, област Благоевград, Рефат Рефатов Авдиков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 28.08.2013 в 18:06 часа

Всички решения