Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2795-МИ/03.09.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2795-МИ
София, 03.09.2013

ОТНОСНО: назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Михаил Михайлов - областен управител на област с административен център гр. Перник с вх. 778 от 29.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителни комисии за произвеждане на частичен избор за кмет на община Трън на 29 септември 2013 г., са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и партията и коалицията от партии с членове в Европейския парламент, са постигнали споразумение за състав на Преброителна комисия с общ брой от 17 членове, вкл. председател, заместник-председател и секретар.

Предвид изложеното и на основание § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА Преброителна комисия в община Трън, област Перник, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Стоянова Младенова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Руменова Кирилова
СЕКРЕТАР: Гинка Симова Мирчева
ЧЛЕНОВЕ: Екатерина Стоилова Цветанова
Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова
Виолета Крумова Микева
Мария Георгиева Симеонова
Бойка Стоянова Иванова
Снежана Кирилова Виденова
Роза Венева Стоилова
Диана Георгиева Крумова
Христина Петрова Илиева
Детелина Венциславова Янкова
Боряна Василева Велинова
Снежана Тодорова Георгиева
Теодора Тодорова Исаева
Николай Христов Иванов

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2013 в 17:48 часа

Всички решения