Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2799-ПВР/МИ/03.09.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2799-ПВР/МИ
София, 03.09.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Белене, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 752/23.08.2013 г. от Стежан Илиев Николов - председател на общинската организация на ПП „БСП" - Белене. Приложена е молба за освобожаване от състава на ОИК - Белене от Петя Емилова Добранчева. Предлага се на нейно място да бъде назначена за член на ОИК - Белене, Ина Иванова Петрова. Налице са изискуемите документи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16 от ИК по отношение на предложения за членна ОИК: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Белене, област Плевен, Петя Емилова Добранчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Белене, област Плевен, Ина Иванова Петрова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 04.09.2013 в 01:56 часа

Всички решения