Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2807-МИ/09.09.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2807-МИ
София, 09.09.2013

ОТНОСНО: възнагражденията на членовете на преброителните комисии за произвеждане на частичните избори за кмет на община Белене, област Плевен, община Гърмен, област Благоевград и община Трън, област Перник, насрочени на 29 септември 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2 и 3, чл. 280, т. 10 и 11 от Изборния кодекс и § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  преброителната комисия в община Белене, област Плевен; преброителната комисия в община Гърмен, област Благоевград; и преброителната комисия в община Трън, област Перник, за времето за обучение, за работата им в комисията, включително за предаването на изборните книжа, както следва:

Председател                                              - 65 лева

Заместник-председател - 60 лева

Секретар                                                     - 60 лева

Член                                                             - 55 лева

 

2. Възнаграждението, определено в т. 1 от настоящото решение, се заплаща на членовете на преброителните комисии и при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини Белене, Гърмен и Трън.

3. Възнагражденията на членовете на преброителните комисии са за сметка на общинския бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 10.09.2013 в 03:08 часа

Всички решения