Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2816-МИ/16.09.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2816-МИ
София, 16.09.2013

ОТНОСНО: реда за пломбиране и запечатване на избирателните урни при произвеждане на частични избори в общини с преброителна комисия

На основание § 114, ал. 3, т. 1 и 2 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1-3 и чл. 13, ал. 1 и чл. 280, т. 10  от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. Избирателните урни, използвани за гласуване при произвеждане на частични избори за кметове на общини в общините с преброителна комисия се пломбират от СИК в изборния ден.

2. Пломбирането се извършва като СИК се убеди, че избирателната урна е празна. Използват се само пломбите, получени от общинската администрация и ОИК в деня преди изборите, и описани в протокола - приложение № 2-ПК от книжата за преброителна комисия.

3. Избирателната урна се пломбира с пломба/и за еднократна употреба по начин, непозволяващ отварянето на капака на урната. Видът на пломбите се определя  предварително с решение на ОИК, след съгласуване с общинската администрация.

4. След поставянето на пломбите присъстващите членове на СИК запечатват избирателната урна с хартиени ленти, върху които полагат подписите си и печата на СИК.

5. При липса на друга техническа възможност за поставяне на пломбите се допуска направата на отвори с диаметър не по-голям от 5 мм в горната част на урната и капака. Това обстоятелство се описва в протокола за предаване и приемане на урните. Общинската администрация осигурява избирателните урни, готови за поставяне на пломби, както и съответния брой пломби за еднократна употреба.

Решението да бъде изпратено за изпълнение на общинските избирателни комисии, на кметовете и секретарите на общини.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2013 в 20:00 часа

Всички решения